Środowisko

Środowisko naturalne oraz budowanie świadomości ekologicznej jest jednym z nadrzędnych celów Grupy Zamet, dlatego szczególną uwagę zwracamy nie tylko na przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska, ale również w edukacji naszych pracowników oraz społeczności lokalnej.

W tym celu produkcja naszych wyrobów prowadzona jest w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami w zakresie ochrony środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom. Naszymi najważniejszymi  krokami są:

 • przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska.
 • ograniczanie wpływu na środowisko zidentyfikowanych aspektów środowiskowych tj:
  • emisji do powietrza szkodliwych pyłów i gazów,
  • powstawania odpadów,
  • zanieczyszczania gleby,
  • emisji hałasu,
  • działania pól elektromagnetycznych,
  • zużycia wody i innych surowców,
  • odprowadzanych z terenów spółek ścieków.

Wszystkie działania prowadzimy w sposób zorganizowany. Zapobiegamy zanieczyszczaniu środowiska w rejonie bezpośredniego i pośredniego oddziaływania produktów i obiektów produkcyjnych naszych spółek. Ciągle szkolimy i podnosimy świadomości  naszych pracowników.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść