Fact sheet

Skonsolidowane wybrane dane finansowe2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 205 934 186 220 167 578 178 611
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 335 -62 954 -6 233 8 595
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 17 288 -65 864 11 588 8 429
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 954 -77 078 8 557 6 727
Amortyzacja (tys. zł) 11 138 13 146 9 075 9 025
EBITDA (tys. zł) 27 473 -49 808 2 842 17 620
Aktywa (tys. zł) 265 816 329 838 194 434 206 827
Kapitał własny (tys. zł)* 154 272 106 180 115 184 120 332
Liczba akcji (szt.) 96 300 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
Zysk na akcję (zł) 0,145 -0,728 0,081 0,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,602 1,002 1,087 1,136
Skonsolidowane wybrane dane finansowe2011 201220132014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)163 755 169 585 186 782 217 199
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)27 862 32 765 35 304 30 878
Zysk (strata) brutto (tys. zł)32 416 36 960 36 972 29 132
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 24 424 29 636 29 932 25 053
Amortyzacja (tys. zł) 6 139 6 023 6 269 10 345
EBITDA (tys. zł) 34 001 38 788 41 573 41 223
Aktywa (tys. zł) 203 889 176 524 218 889 264 323
Kapitał własny (tys. zł)* 123 205 116 453 115 793 140 217
Liczba akcji (szt.) 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
Zysk na akcję (zł) 0,254 0,308 0,311 0,260
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,279 1,209 1,202 1,456

Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść